Tại sao tôi phải chờ đợi quá lâu giữa hai cashouts?

Trong khi quản trị viên Oshi có hai ví (những cái nóng và lạnh) tất cả các khoản tiền gửi đi thẳng vào ví lạnh (Oshi / BGAMING không chịu trách nhiệm cho các giao dịch này). Khi một người chơi muốn kiếm tiền, quản trị viên gửi bitcoin từ tài khoản của mình hoặc từ ví lạnh (ví dụ: 10 BTC) tới ví nóng mà tiền mặt sẽ được xử lý.

Oshi Bình luận: Do thời gian cần để chuyển từ một chiếc ví lạnh để một chiếc ví nóng, sẽ có một sự chậm trễ trong actioning một tiền mặt ra.

Bài viết liên quan