URL bên dưới biểu ngữ là gì?

Trong Bảng điều khiển liên kết của bạn tại mục Biểu ngữ của bạn, bạn sẽ thấy các URL dài dưới mỗi banner.

Nếu bạn muốn sử dụng một trong các biểu ngữ, các URL tự động chứa mã giới thiệu duy nhất của bạn cho các liên kết liên kết cụ thể mà bạn đặt nó trên. Bạn có thể thay đổi mã bằng cách chọn mong muốn liên kết liên kết của bạn ở phía bên tay trái trong menu thả xuống (nếu bạn có nhiều liên kết dưới một hồ sơ duy nhất).

Bài viết liên quan