Liên Oshi / Hỗ trợ / trợ giúp

Cần hỗ trợ / giúp đỡ? Bạn co thể thử:

Không thể tìm thấy những gì bạn cần? Đuợc…

Email cho chúng tôi vào support@oshi.io

Or

Chat với nhóm chúng tôiLive Help Mở Oshi

2016-11-24_182515
Và ví dụ về các hình thức trợ giúp trực tuyến trên Oshi. Tới Oshi.io cho việc này.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Or

Điền vào các mẫu trên trang liên hệ Oshi

2016-11-24_182628
Ví dụ về các hình thức liên lạc - đi đến Oshi sử dụng hình thức.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ lấy lại cho bạn càng sớm càng tốt!

Bài viết liên quan